• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 
2198245029 2198245029

Kính bạch Sư Phụ,

Bàng bạc trong các bài Pháp, Sư Phụ đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại các cụm từ "Bài Học Nghiệp Lực" và "Tập Khí". Kính xin Sư Phụ từ bi giải thích thật rõ ràng tính chất của các từ ngữ kể trên để cho hàng Phật Tử chúng con thấu triệt, hầu giúp cho việc tu tập được dễ dàng hơn, cũng như mang đến một kết quả tốt đẹp hơn.


+ 32